Puszka karmy zamiast kwiatka – Pierwszoklasiści z SP 17 (Poznań)