Przypominamy o zaleceniach dot. zachowywania odległości oraz noszenia maseczek!