Potrzebne wszelkiego rodzaju materiały na posłania! Przyborówko, Brodziszewo, Rusiec