Nikomu niepotrzebna NADZIEJA – nie udało się uratować suczki[*]