Nikomu niepotrzebna NADZIEJA – nie udało się uratować suczki[*]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *