Podziękowanie – Zespół Szkół Zamoyskich (Rokietnica)