Podziękowanie – Samorząd Studencki WMWiNoZ UP Poznań!