Pan Maciej z Niemczyna – posłania dla rusieckich psów