Ogromne podziękowania dla Szkolnego Koła Wolontariatu z Nowej Wsi!