Oddziały Przedszkolne 0A, 0B I Wielkoduchy z Pamiątkowa w Schronisku