O tym, jak udał się koncert dla Przyborówka w Gimnazjum 58:)