LO im. św.Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach – dziękujemy!