Klasa 2b LO ZS Sióstr Urszulanek w Pniewach – dziękujemy!