Iza z A&P, Fundacja Głosem Zwierząt oraz Klienci CH King Cross Marcelin