Dziękujemy Uczniom oraz Organizatorom zbiórki w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w P-ń