Dziękujemy Przyjaciołom, Pracownikom VisualPanda i AppUnite!