Dzieci z SP w Rokietnicy – przesyłamy podziękowania!