Dzieci z SP nr 17 im. J.I. Kraszewskiego (P-ń) spisały się na medal!