Dom Pomocy Społecznej Suchorączek z wizytą w schronisku w Ruścu!