ABC Czepczyński – dziękujemy Przyjaciołom z Międzychodu!